Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Filippenzen 1-3

– Voedsel tot overdenking 2020 dag 17-

• 1 Korinthiërs 9:27

Het vlees moet worden getuchtigd door keuze en kracht voor u om de stem en Zijn wil te leren kennen voor uw leven of voor u om geleid te worden door Gods Geest.

Paulus zei:

“Ik ben gekruisigd met Christus (Galaten 2:20).

Zij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd (Galaten 5:24).”

“Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.”
1 Korinthiërs 9:27 NBG51

Dit betekent dat het vlees nooit vrijwillig zal sterven, maar het moet met geweld worden gedood op dezelfde manier als Jezus werd gekruisigd.

Daarom is het belangrijk voor u dat u zich eerst overgeeft aan God als u de stem van God en Zijn wil voor u wil weten (Romeinen 12: 1-2).

Onthoud: Gods wil is altijd acceptabel, goed en perfect. Het is niet nodig om te worstelen om over te geven aan God.

Overgave!!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!