Pastora’s Blog

Pastora’s Blog2018-10-13T21:40:06+00:00

PASTORA’S BLOG

Roem in God!

Sommige mensen vertrouwen op strijdwagens, andere mensen op paarden. Maar wíj vertrouwen op onze Heer God." Psalmen 20:8 BB Laatst gaf iemand mij een compliment over mijn gezicht en ik dacht beleefd te zijn door dankjewel te zeggen. Ik weet niet zeker of ik God openlijk had gedankt voor mijn egale huid maar nadat er een ENORME puist onder mijn neus verscheen, betwijfel ik dat ten zeerste. Ik heb me

By |August 24th, 2018|Categories: Pastora's Blog|0 Comments

Timing is everything

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,  en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." Mattheüs 24:37‭-‬39

By |August 22nd, 2018|Categories: Pastora's Blog|0 Comments

God van uitredding

Vandaag was ik lekker aan het bidden. Heb je dat ook niet dat je uit gebed komt en dat je het gevoel heb dat je de hele wereld aan kan? Als je dat niet hebt dan heb je niet echt gebeden! Of in ieder geval niet tot Jezus! Lol! Ik had een afspraak met de juffrouw van mijn dochter op school. Ik fietste in een ontspannen gesteldheid daarheen. Het gesprek

By |June 7th, 2018|Categories: Facebook, Pastora's Blog|0 Comments

Juni – Maand van eer

Mijn eer heeft Hij mij ontroofd, de kroon van mijn hoofd weggenomen." Job 19:9 NBG51 Uit deze Bijbeltekt kunnen we erop uitmaken dat eer als een kroon is die God op uw hoofd plaatst. Toen het profetisch Woord voor deze maand bekend werd gemaakt, zag ik in een visioen twee handen die een kroon vasthielden en op het punt stonden iemand te kronen. Dit is de maand dat God u

By |June 5th, 2018|Categories: Facebook, Pastora's Blog|0 Comments

Angstig blijven, hoezo?

Het is belangrijk om te weten dat nu dat je in Christus bent, je geheel ANDERS bent (Efeziërs 4:20)! Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen (2 Korinthiërs 5:17)! HALLELUJA🙌 Je toekomst kan totaal niet hetzelfde zijn als je verleden aangezien God jou een hoopvolle toekomst wil geven! Hij koestert gedachten van vrede en heil over jou (Jeremia 29:11)! Waarom houd jij dan andere gedachten erop na? De hoogste

By |June 4th, 2018|Categories: Pastora's Blog|0 Comments

U bent kostbaar voor God

Beseft u wel hoe ongelooflijk kostbaar u bent? God acht het u namelijk heel hoog! In onze wandel met God vergeten we dit vaak. We nemen klakkeloos aan wat mensen van ons vinden zonder hun woorden eerst tegen het licht te houden van Gods Woord. Want Ik, de Here , ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Omdat

By |May 8th, 2018|Categories: Pastora's Blog|0 Comments