Food for Thought

Food for Thought2019-02-11T11:09:40+00:00

FOOD FOR THOUGHT

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 17

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Filippenzen 1-3 - Voedsel tot overdenking 2020 dag 17- • 1 Korinthiërs 9:27 Het vlees moet worden getuchtigd door keuze en kracht voor u om de stem en Zijn wil te leren kennen voor uw leven of voor u om geleid te worden door Gods Geest. Paulus zei: “Ik ben gekruisigd met Christus (Galaten 2:20). Zij die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd (Galaten 5:24).” "Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in

By |January 17th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought 2020 Day 17

Bible Study Plan 2020 Today we read: Philippians 1-3 -Food for thought 2020 day 17- • 1 Corinthians 9:27 The flesh must be punished by choice and by force for you to come to know God’s voice and His will for your life or for you to be led by God’s Spirit. Paul said: “I am crucified with Christ (Galatians 2:20). They that are Christ’s have crucified the flesh (Galatians 5:24).” “Like an athlete I punish my body, treating it

By |January 17th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought 2020 Day 15

Bible Study plan 2020 Today we read: Ephesians 3-6 -Food for thought 2020 day 15- • Galatians 5:16-18 •‭‭ Romans‬ ‭7:23-25 •‭‭ Romans‬ ‭12:1-2‬ When you allow the Spirit of God to direct your life through the Word of God, you will not satisfy the desire of the human nature (the flesh). The Word of God says: “What I say is this: let the Spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of the human nature. For

By |January 16th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 15

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Efeziërs 3-6 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 15- • Galaten 5: 16-18 • Romeinen 7: 23-25 • Romeinen 12: 1-2 Waneer u de Geest van God toestaat om uw leven te laten dirigeren door het Woord van God, zult u niet het verlangen van de menselijke natuur (het vlees) bevredigen. Het Woord van God zegt:  “Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van

By |January 16th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 14

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Efeziërs 1-2 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 14- • Johannes 10:27 • Johannes 8: 31-32 • Jakobus 1: 22-25 Om geleid te worden door Gods Geest, moet u doorgaan met het bestuderen van Gods Woord en het in praktijk brengen daarvan. Dit is wat u gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus als het Woord van God uw verstand vernieuwt. Ook kunt u zeggen dat God u leidt zonder Gods Woord in praktijk te brengen.

By |January 15th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought 2020 Day 14

Bible Study Plan 2020 Today we read: Ephesians 1-2 -Food for thought 2020 day 14- •‭‭ John‬ ‭10:27‬ •‭‭ John‬ ‭8:31-32‬ •‭‭ James‬ ‭1:22-25‬ To be led by God’s Spirit you must continue to study and practice God’s Word. This is what will conform you to the image of Christ as the Word of God renews your mind. Also, you can say God is leading you without practicing God’s Word. Practicing God’s Word is following Jesus Christ. “My sheep hear

By |January 15th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments