Food for Thought

Food for Thought2019-02-11T11:09:40+00:00

FOOD FOR THOUGHT

Voedsel tot Overdenking Dag 140

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 1 Samuel 6-7 Johannes 13 Psalmen 64 -Voedsel tot overdenking dag 140- • Romeinen 13: 1-3 • Efeziërs 5:21 • Filippenzen 2: 5-9 Het is gemakkelijk om u te onderwerpen aan iemand met een hogere autoriteit dan uzelf, omdat we hen respecteren voor de positie die ze hebben of omdat ze ouder zijn. "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en

Food for Thought Day 140

Bible Study Plan 2019: 1 Samuel 6-7 John 13 Psalms 64 -Food for thought day 140- • Romans 13:1-3 • Ephesians 5:21 • Philippians 2:5-9 It’s easy to submit to someone in higher authority than ourselves, because we respect them for the position they have or because they’re older, age wise. “LET EVERY person be loyally subject to the governing (civil) authorities. For there is no authority except from God [by His permission, His sanction], and those that exist do

By |May 19th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought Day 139

Bible Study Plan 2019 Today we read: I Samuel 5-4 John 12 Psalms 63 -Food for thought day 139- • Hebrews 13:2 • Matthew 25:35-36 The Word of God demands us to be hospitable. The spirit of hospitality shows kindness to people whom we don’t know. This is how you demonstrate God’s love to the less privileged and strangers. “Do not forget or neglect or refuse to extend hospitality to strangers [in the brotherhood–being friendly, cordial, and gracious, sharing the

By |May 18th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking Dag 139

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: I Samuel 5-4 Johannes 12 Psalmen 63 -Voedsel tot overdenking dag 139- • Hebreeën 13: 2 • Mattheüs 25: 35-36 Het Woord van God eist van ons dat we gastvrij zijn. De geest van gastvrijheid betoont vriendelijkheid aan mensen die we niet kennen. Dit is hoe u Gods liefde laat zien aan de minder bedeelden en vreemdelingen. "Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. [Gen. 18: 1-8;

Voedsel tot Overdenking Dag 138

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 1 Samuel 3-4 Johannes 11 Psalmen 62 -Voedsel tot overdenking dag 138- • Filemon 1: 8-20 • Galaten 6: 1 De reden waarom je moet vergeven en dezelfde mensen die u hebben beledigd een tweede kans zonder reserves te geven is omdat God ze nog steeds kan gebruiken om nuttig en een grote hulp te zijn in uw leven. "Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te

Food for Thought Day 138

Bible Study Plan 2019 Today we read: 1 Samuel 3-4 John 11 Psalms 62 -Food for thought day 138- • Philemon 1:8-20 • Galatians 6:1 The reason why you must forgive and give the same people who offended you a second chance without reserves, is because God can still use them to be useful and of great help in your life. “In line with all this I have a favor to ask of you. As Christ’s ambassador and now a

By |May 18th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments