Food for Thought

Food for Thought2019-02-11T11:09:40+00:00

FOOD FOR THOUGHT

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 59

Bijbelstudieplan 2020 Voor vandaag lezen we: Openbaring 9-11 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 59- Tekst voor meditatie: • Johannes 16:13 De Geest van God leidt u door uw wedergeboren geest. Daarom moet u er een gewoonte van maken om te luisteren naar wat De Heilige Geest getuigt met uw geest of dat u leert aandacht te geven aan de stem van uw geest die het geweten genoemd wordt. Het Woord van God zegt: “Maar wanneer Die komt, de Geest van

By |February 28th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought 2020 Day 59

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 9-11 -Food for thought 2020 day 59- Scripture of meditation: • John 16:13 The Spirit of God guides you through your recreated spirit. That is why you must practice listening to what The Holy Spirit is witnessing to your spirit and learn to pay attention to the voice of your spirit called conscience. The Word of God says: “But when He, the Spirit of Truth (the Truth-giving Spirit) comes, He will guide

By |February 28th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 58

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Openbaring 6-9 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 58- Tekst voor meditatie: • 1 Johannes 3: 20-21 De Heer zal u ook leiden door uw innerlijke stem die het geweten wordt genoemd. Een groot voorbeeld in Gods Woord: “En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij

By |February 27th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought 2020 Day 58

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 6-9 -Food for thought 2020 day 58- Scripture of meditation: • 1 John 3:20-21 The Lord will also guide you through your inward voice called the conscience. A grand example in God’s Word: “And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst, They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses

By |February 27th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 57

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Openbaring 3-5 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 57- Tekst voor meditatie: • Handelingen 2:37 De innerlijke stem, genaamd het geweten, reageert gemakkelijk op het Woord van God en overtuigt u wanneer het Woord van God wordt gepredikt. Daarom zegt het Woord van God: “Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan

By |February 26th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought 2020 Day 57

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 3-5 -Food for thought 2020 day 57- Scripture of meditation: • Acts 2:37 The inward voice called the conscience easily responds to God’s Word and convicts you when God’s Word is being preached. That is why the Word of God says: “Whenever our hearts in [tormenting] self-accusation make us feel guilty and condemn us. [For we are in God's hands.] For He is above and greater than our consciences (our hearts), and

By |February 26th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments