Food for Thought

Food for Thought2019-02-11T11:09:40+00:00

FOOD FOR THOUGHT

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 85

Bijbelstudie plan 2020 Vandaag lezen we: Mattheüs 17-19 Genesis 17-19 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 85- Tekst voor meditatie: • 1 Korintiërs 6:13 Terwijl u er een gewoonte van maakt om uw lichaam onder discipline te brengen, wetende dat uw lichaam niet alleen voor voedsel en seks is, maar dat het Gods eigendom is; Zal het gemakkelijk zijn voor u om door de Geest geleid te worden. Het Woord van God zegt: “Het voedsel is voor de buik en de

Food for Thought 2020 Day 85

Bible study plan 2020 Today we read: Matthew 17-19 Genesis 17-19 -Food for thought 2020 day 85- Scripture of meditation: • 1 Corinthians 6:13 As you practice bringing your body under discipline knowing your body is not just for food and sex but it's God’s property; it will be easy to be led by the Spirit. The Word of God says: “Food [is intended] for the stomach and the stomach for food, but God will finally end [the functions of]

By |March 25th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 83

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Mattheüs 14-16 Genesis 14-16 -Voedsel tot overdenking dag 83- Tekst voor meditatie: • 1 Korinthiërs 2: 11-12 Het is erg belangrijk dat u leert luisteren naar uw geest en niet naar uw verstand of emoties. Uw geest is de persoon die wedergeboren is. Daarom spreekt God tot uw geest en niet tot uw verstand of emoties. Daarom aanbidden ware aanbidders in geest en in waarheid. "God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden

By |March 23rd, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought 2929 Day 83

Bible study plan 2019 Today we read: Mathew 14-16 Genesis 14-16 -Food for thought 2020 day 83- Scripture of meditation: • 1 Corinthians 2:11-12 It’s very important that you learn to listen to your spirit and not to your mind or emotions. Your spirit is the person that is born again. Therefore, God relates to your spirit and not your mind or emotions. That is why true worshipers, worship in spirit and in truth. “God is a Spirit (a spiritual

By |March 23rd, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 80

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Mattheüs 11-13 Genesis 11-13 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 80- Tekst voor meditatie: • Romeinen 4:21 Elk kind van God moet er een gewoonte van maken om opzettelijk te zijn als het gaat om het volgen van God. Het is dan makkelijk om door de Geest geleid te worden. Jezus zei: "De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn

Food for Thought 2020 Day 80

Bible study plan 2020 Today we read: Matthew 11-13 Genesis 11-13 -Food for thought 2020 day 80- Scripture of meditation: • Romans 4:21 Every child of God must practice being intentional, when it comes to following God. Then it’s easy to be led by the Spirit. Jesus said : “It is the Spirit Who gives life [He is the Life-giver]; the flesh conveys no benefit whatever [there is no profit in it]. The words (truths) that I have been speaking

By |March 20th, 2020|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments