Food for Thought

Food for Thought2019-02-11T11:09:40+00:00

FOOD FOR THOUGHT

Voedsel tot Overdenking Dag 263

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 45-46 Filippenzen 4 - Voedsel tot overdenking dag 263- • 1 Korinthiërs 13: 3-7 • Mattheüs 20:28 In dit leven is het soms moeilijk om uw eigen prioriteiten opzij te zetten voor iemand anders. Natuurlijk gesproken wil iedereen altijd zichzelf op de kaart zetten. Dat is waarom Jezus kwam om de weg van God en Gods weg van liefde te introduceren. De liefde van God beschouwt de noden van anderen dringender dan de behoeften

By |September 20th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought Day 263

Bible Study Plan 2019 Today we read: Isaiah 45-46 Philippians 4 -Food for thought day 263- • ‭‭1 Corinthians‬ ‭13:3-7‬ • Matthew 20:28 In this life, sometimes it’s difficult to set your own priorities aside for someone else's. Naturally speaking everybody always want to portray themselves. That is why Jesus came to introduce the way of God and God’s way of love. The Love of God considers the needs of others more pressing than the needs of self. It derives

By |September 20th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking Dag 262

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 43-44 Filippenzen 1-3 -Voedsel tot overdenking dag 262- • 1 Johannes 2: 20,27 • Efeziërs 5: 18-21 • Romeinen 5:5 De vrucht van Gods liefde die te maken heeft met karakter wordt geboren door de innerlijke werking van de Heilige Geest. Het Woord van God zegt: "Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid." "Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid. Maar jullie

By |September 20th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought Day 262

Bible Study Plan 2019: Today we read: Isaiah 43-44 Philippians 1-3 -Food for thought day 262- • 1 John 2:20, 27 •‭‭ Romans‬ ‭5:5‬ • Ephesians 5:18-21 The fruit of God’s Love that has to do with the character, is birthed by the inward working of the Holy Spirit. The Word of God says: “But you have been anointed by [you hold a sacred appointment from, you have been given an unction from] the Holy One, and you all know

By |September 20th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking Dag 261

Bijbelstudieplan 2019: Jesaja 41-42 Efeziërs 4-6 - Voedsel tot overdenking dag 261- • Galaten 5: 19-21 • Kolossenzen 3: 5 • Romeinen 8:1 Het vlees is een sterke belemmering voor diegenen die in Gods liefde wandelen. Het Woord van God zegt: "Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik

By |September 19th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought Day 261

Bible Study Plan 2019 Today we read: Isaiah 41-42 Ephesians 4-6 -Food for thought day 261- •‭‭ Galatians‬ ‭5:19-21 • Colossians 3:5 •‭‭ Romans‬ ‭8:1 The flesh is a strong hindrance for those walking in God’s Love. The Word of God says: “Now the doings (practices) of the flesh are clear (obvious): they are immorality, impurity, indecency, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger (ill temper), selfishness, divisions (dissensions), party spirit (factions, sects with peculiar opinions, heresies), Envy, drunkenness, carousing, and

By |September 19th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments