Food for Thought

Food for Thought2019-02-11T11:09:40+00:00

FOOD FOR THOUGHT

Voedsel tot Overdenking Day 202

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Micah 7 -Voedsel tot Overdenking Dag 202- • Lucas 23: 13-21 • Mattheüs 10:36 Het feit dat we van mensen houden, betekent niet dat ze ons geen pijn zullen doen. Daarom, moeten wij ons verstand voorbereiden op beledigingen. De mensen die ons de grootste pijn zullen bezorgen, zijn juist degenen van wie wij houden. Jezus Christus houdt zoveel van de wereld. Helaas, dezelfde mensen die hij liefhad in deze wereld, kruisigde hem (Johannes 3: 16,

Food for Thought Day 202

Bible Study Plan 2019 Today we read: Micah 7 -Food for thought day 202- • Luke 23:13-21 • ‭‭Matthew‬ ‭10:36‬ The fact that we love people doesn’t mean they will not hurt us. Therefore, we must prepare our minds for offences. The people that will cause us the most pain, are the ones we love. Jesus Christ loves the world so much. Unfortunately the same people He loved in this world crucified Him (John 3:16; Luke 23:13-21) “But they kept

By |July 20th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Food for Thought Day 201

Bible Study Plan 2019 Micah 4-6 -Food for thought day 201- • 1 John 4:18 • Luke 12:15 God’s Love removes every insecurity out of our lives. God’s Love is not dependent on how we see ourself, but It is how He sees us. That is why we should stop trying to impress Him. In nowadays society, where the people measure success based on what they have accumulated naturally, has caused many to be insecure. The Bible says: “And He

By |July 20th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments

Voedsel tot Overdenking Dag 201

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Micah 4-6 -Voedsel tot overdenking dag 201- • 1 Johannes 4:18 • Lukas 12:15 Gods liefde verwijdert elke onzekerheid uit ons leven. Gods liefde is niet afhankelijk van hoe we onszelf zien, maar het is hoe Hij ons ziet. Dat is waarom we moeten stoppen met proberen indruk op Hem te maken. In de huidige samenleving, waar de mensen succes meten op basis van wat ze van nature hebben verzameld, heeft ervoor gezorgd dat veel

Voedsel tot Overdenking Dag 200

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Micah 1-3 - Food for thought dag 200- • Deuteronomium 28: 1-2 De Liefde leert ons niets doormiddel van pijn. God heeft er geen plezier in om ons in pijn te zien, daarom heeft Hij ons Zijn Woord gegeven. Met Zijn Woord zullen de slechte plannen van satan tegen ons niet zegevieren. "Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here , uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg,

Food for Thought Day 200

Bible Study Plan 2019 Today we read: Micah 1-3 -Food for thought day 200- • Deuteronomy 28:1-2 Love does not teach us anything in pain. God doesn’t take any pleasure in seeing us in pain, that’s is why He gave us His Word. With His Word, the evil plans of satan against us will not prevail. “IF YOU will listen diligently to the voice of the Lord your God, being watchful to do all His commandments which I command you

By |July 18th, 2019|Categories: Facebook, Food For Thought|Tags: , |0 Comments