Food For Thought

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 75

By |2020-03-15T07:47:25+00:00March 15th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudie Plan 2020 Vandaag lezen we: Mattheüs 5-6 Genesis 5-6 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 75- Tekst voor meditatie: • Jesaja 55: 10-11 Het Woord van God dat uit uw geest voort gaat, zal nooit vruchteloos terugkeren. Daarom is het belangrijk om Gods Woord uit te spreken, niet alleen spreekt u leven in uw toekomst

Food for Thought 2020 Day 75

By |2020-03-15T07:41:32+00:00March 15th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Matthew 5-6 Genesis 5-6 -Food for thought 2020 day 75- Scripture of meditation: • Isaiah 55:10-11 The Word of God that goes out from your spirit will never return void. That is why it's important to practice speaking forth God’s Word. Not only are you speaking life to

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 74

By |2020-03-14T12:44:31+00:00March 14th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Mattheüs 3-4 Genesis 2-4 - Voedsel tot overdenking 2020 dag 74- Tekst voor meditatie: • Johannes 6:63 God verwacht niet alleen dat u zich met Zijn Woord voedt, maar u moet ook het Woord van God in u bewateren (actief door het te doen) door het voort te spreken. Het

Food for Thought 2020 Day 74

By |2020-03-14T12:42:16+00:00March 14th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Matthew 3-4 Genesis 2-4 -Food for thought 2020 day 74- Scripture of meditation: • John 6:63 God does not only expect you to feed on His Word, but you must also water (actively by doing so) the Word of God in you by learning to speak it forth.

Food for Thought 2020 Day 73

By |2020-03-13T06:59:00+00:00March 13th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Matthew 1-2 Genesis 1 -Food For thought 2020 day 73- Scripture of meditation: • Hebrews 4:12 It’s important that you constantly feed your spirit man with God’s Word. Not only will it enhance your growth in God, but it will help you separate your emotions (soul) from your

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 73

By |2020-03-14T12:45:27+00:00March 13th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Mattheüs 1-2 Genesis 1 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 73- Tekst voor meditatie: • Hebreeën 4:12 Het is belangrijk dat u uw geestelijk wezen continue voedt met Gods Woord. Het zal niet alleen uw groei in God versterken, maar het zal u ook helpen om uw emoties (ziel) te kunnen

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 72

By |2020-03-12T08:37:44+00:00March 12th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Openbaring 21-22 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 72- Tekst voor meditatie: • 1 Korinthiërs 14:14 De reden waarom het belangrijk voor u is om uw geest te trainen om de Heilige Geest te volgen, is dat uw verstand altijd wil heersen over uw geestelijk wezen. Dus bidden in de Geest

Food for Thought 2020 Day 72

By |2020-03-12T08:33:52+00:00March 12th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 21-22 -Food for thought 2020 day 72- Scripture of meditation: • 1 Corinthians 14:14 The reason why it's important for you to train your spirit to follow the Holy Spirit is that your mind always wants to dominate your spirit man. So praying in the Spirit will

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 68

By |2020-03-08T06:51:32+00:00March 8th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Openbaring 19-21 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 68- Tekst voor meditatie: • Judas 1:20 Het is altijd een geweldige ervaring binnen in u waneer u bidt in de Geest. U boekt daarmee niet alleen geestelijke vooruitgang, maar het zal u ook helpen in geloof te wandelen of te handelen. "Maar

Food for Thought 2020 Day 68

By |2020-03-08T06:49:15+00:00March 8th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 19-21 -Food for thought 2020 day 68- Scripture of meditation: • Jude 1:20 It’s always a wonderful experience within you when you pray in the Spirit. Not only are you making spiritual progress, but it will help you walk or act in faith. “But you, beloved, build