Food For Thought

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 17

By |2020-01-17T10:23:13+00:00January 17th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Filippenzen 1-3 - Voedsel tot overdenking 2020 dag 17- • 1 Korinthiërs 9:27 Het vlees moet worden getuchtigd door keuze en kracht voor u om de stem en Zijn wil te leren kennen voor uw leven of voor u om geleid te worden door Gods Geest. Paulus zei: “Ik ben

Food for Thought 2020 Day 17

By |2020-01-17T10:24:03+00:00January 17th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Philippians 1-3 -Food for thought 2020 day 17- • 1 Corinthians 9:27 The flesh must be punished by choice and by force for you to come to know God’s voice and His will for your life or for you to be led by God’s Spirit. Paul said: “I

Food for Thought 2020 Day 15

By |2020-01-16T09:08:43+00:00January 16th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study plan 2020 Today we read: Ephesians 3-6 -Food for thought 2020 day 15- • Galatians 5:16-18 •‭‭ Romans‬ ‭7:23-25 •‭‭ Romans‬ ‭12:1-2‬ When you allow the Spirit of God to direct your life through the Word of God, you will not satisfy the desire of the human nature (the flesh). The Word of

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 15

By |2020-01-16T09:05:18+00:00January 16th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Efeziërs 3-6 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 15- • Galaten 5: 16-18 • Romeinen 7: 23-25 • Romeinen 12: 1-2 Waneer u de Geest van God toestaat om uw leven te laten dirigeren door het Woord van God, zult u niet het verlangen van de menselijke natuur (het vlees) bevredigen.

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 14

By |2020-01-15T12:53:36+00:00January 15th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Efeziërs 1-2 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 14- • Johannes 10:27 • Johannes 8: 31-32 • Jakobus 1: 22-25 Om geleid te worden door Gods Geest, moet u doorgaan met het bestuderen van Gods Woord en het in praktijk brengen daarvan. Dit is wat u gelijkvormig maakt aan het beeld

Food for Thought 2020 Day 14

By |2020-01-15T12:51:59+00:00January 15th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Ephesians 1-2 -Food for thought 2020 day 14- •‭‭ John‬ ‭10:27‬ •‭‭ John‬ ‭8:31-32‬ •‭‭ James‬ ‭1:22-25‬ To be led by God’s Spirit you must continue to study and practice God’s Word. This is what will conform you to the image of Christ as the Word of God

Food for Thought 2020 Day 13

By |2020-01-14T07:07:21+00:00January 14th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Galatians 3-6 -Food for thought 2020 day 13- • Galatians 4:1-2 • Ephesians 4:11-16 • John 10:27 It is important as God’s child you desire to grow up. But remember this, that if a father dies and leaves great wealth for his little son, that child is not

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 13

By |2020-01-14T06:57:35+00:00January 14th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Galaten 3-6 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 13- • Galaten 4: 1-2 • Efeziërs 4: 11-16 • Johannes 10:27 Het is belangrijk dat als Gods kind u verlangt om te groeien. Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam minderjarig is, is hij niet beter af dan een slaaf, ook al zijn

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 12

By |2020-01-13T08:05:26+00:00January 13th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 13 Galaten 1-2 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 12- • Romeinen 12:2 • Hebreeën 5:13-14 Er is een reden waarom uw verstand moet worden vernieuwd met Gods Woord:l; zodat u de leiding van de Heilige Geest moet leren kennen. “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word

Food for Thought 2020 Day 12

By |2020-01-13T08:01:58+00:00January 13th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 13 Galatians 1-2 -Food for thought 2020 day 12- • Romans 12:2 • Hebrew 5:13-14 There is a reason why your mind must be renewed with God’s Word; for you need to know the leadings of the Holy Spirit. “Do not be conformed to this world