Food For Thought

Voedsel tot Overdenking Dag 140

By |2019-05-19T22:05:59+00:00May 19th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 1 Samuel 6-7 Johannes 13 Psalmen 64 -Voedsel tot overdenking dag 140- • Romeinen 13: 1-3 • Efeziërs 5:21 • Filippenzen 2: 5-9 Het is gemakkelijk om u te onderwerpen aan iemand met een hogere autoriteit dan uzelf, omdat we hen respecteren voor de positie die ze hebben of omdat

Food for Thought Day 140

By |2019-05-19T22:04:52+00:00May 19th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019: 1 Samuel 6-7 John 13 Psalms 64 -Food for thought day 140- • Romans 13:1-3 • Ephesians 5:21 • Philippians 2:5-9 It’s easy to submit to someone in higher authority than ourselves, because we respect them for the position they have or because they’re older, age wise. “LET EVERY person be

Food for Thought Day 139

By |2019-05-18T22:51:25+00:00May 18th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: I Samuel 5-4 John 12 Psalms 63 -Food for thought day 139- • Hebrews 13:2 • Matthew 25:35-36 The Word of God demands us to be hospitable. The spirit of hospitality shows kindness to people whom we don’t know. This is how you demonstrate God’s love to the

Voedsel tot Overdenking Dag 139

By |2019-05-18T22:49:31+00:00May 18th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: I Samuel 5-4 Johannes 12 Psalmen 63 -Voedsel tot overdenking dag 139- • Hebreeën 13: 2 • Mattheüs 25: 35-36 Het Woord van God eist van ons dat we gastvrij zijn. De geest van gastvrijheid betoont vriendelijkheid aan mensen die we niet kennen. Dit is hoe u Gods liefde laat

Voedsel tot Overdenking Dag 138

By |2019-05-18T02:58:15+00:00May 18th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 1 Samuel 3-4 Johannes 11 Psalmen 62 -Voedsel tot overdenking dag 138- • Filemon 1: 8-20 • Galaten 6: 1 De reden waarom je moet vergeven en dezelfde mensen die u hebben beledigd een tweede kans zonder reserves te geven is omdat God ze nog steeds kan gebruiken om nuttig

Food for Thought Day 138

By |2019-05-18T02:24:43+00:00May 18th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: 1 Samuel 3-4 John 11 Psalms 62 -Food for thought day 138- • Philemon 1:8-20 • Galatians 6:1 The reason why you must forgive and give the same people who offended you a second chance without reserves, is because God can still use them to be useful and

Food for Thought Day 137

By |2019-05-17T09:04:54+00:00May 17th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: 1 Samuel 1-2 -Food for thought day 137- • John 13:34-35 • Hebrews 13:1 The love of God has no reserves. It gives its hundred percent in every given opportunity. Jesus Christ demonstrated the fullness of God’s love for His creation by giving His life. That is why

Voedsel tot Overdenking Dag 137

By |2019-05-17T09:11:10+00:00May 17th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 1 Samuël 1-2 -Voedsel tot overdenking dag 137- • Johannes 13: 34-35 • Hebreeën 13: 1 De liefde van God heeft geen reserves. Het geeft zijn honderd procent in elke gegeven gelegenheid. Jezus Christus toonde de volheid van Gods liefde aan Zijn schepping door Zijn leven te geven. "Een nieuw

Voedsel tot Overdenking Dag 136

By |2019-05-16T03:10:43+00:00May 16th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Ruth 1-4 Spreuken 12 -Voedsel tot overdenking dag 136- • Lukas 6:46 • Mattheüs 7:21 Wandelen in Gods liefde heeft te maken met het doen van Zijn wil. Ons bewijs van liefde voor God komt tot uiting in onze daden. "Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat