Facebook

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 12

By |2020-01-13T08:05:26+00:00January 13th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 13 Galaten 1-2 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 12- • Romeinen 12:2 • Hebreeën 5:13-14 Er is een reden waarom uw verstand moet worden vernieuwd met Gods Woord:l; zodat u de leiding van de Heilige Geest moet leren kennen. “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word

Food for Thought 2020 Day 12

By |2020-01-13T08:01:58+00:00January 13th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 13 Galatians 1-2 -Food for thought 2020 day 12- • Romans 12:2 • Hebrew 5:13-14 There is a reason why your mind must be renewed with God’s Word; for you need to know the leadings of the Holy Spirit. “Do not be conformed to this world

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 11

By |2020-01-11T10:30:07+00:00January 11th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 9-12 -Voedsel tot overdenking 2020 Dag 11- • 1 Korinthiërs 2: 14-15 • 1 Korinthiërs 2:12 • Handelingen 8:29 Er is een duidelijk verband tussen een kind van God zijn (wedergeboren) en geleid worden door de Heilige Geest. De natuurlijke mens die niet wedergeboren is, volgt de leiding

Food for Thought 2020 Day 11

By |2020-01-11T10:27:37+00:00January 11th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 9-12 -Food for thought 2020 day 11- • 1 Corinthians 2:14-15 •‭‭ 1 Corinthians‬ ‭2:12 •‭‭ Acts‬ ‭8:29‬ ‭ There is a definite relationship between being a child of God (born again) and being led by the Holy Spirit. The natural man who is not born

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 10

By |2020-01-09T22:37:46+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 4-8 -Food for thought 2020 dag 10- • Lucas 11:13 • Johannes 14:17 • Johannes 16: 13-14 • Romeinen 8:14 Wanneer u wedergeboren bent, woont de Geest van God in u omdat Hij geboorte heeft gegeven aan u. Echter nu dat u Gods kind bent, is er nog

Food for Thought 2020 Day 10

By |2020-01-09T22:35:16+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 4-8 -Food for thought 2020 day 10- • Luke 11:13 •‭‭ John‬ ‭14:17‬ ‭ •‭‭ John‬ ‭16:13-14‬ •‭‭ Romans‬ ‭8:14 When you are born again the Spirit of God indwells in you because He gave birth to you. However now that you are God’s child, there is

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 9

By |2020-01-09T09:06:08+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korinthiërs 16 2 Korinthiërs 1-3 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 9- • Johannes 18:37 • Johannes 3:3-7 • Johannes 3:8 Het Woord van God zegt: “Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren

Food for Thought 2020 Day 9

By |2020-01-09T09:02:50+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020: 1 Corinthians 16 2 Corinthians 1-3 -Food for thought 2020 day 9- • John 18:37 • John‬ ‭3:3-7 • John 3:8 The Word of God says: “Pilate said to Him, Then You are a King? Jesus answered, You say it! [You speak correctly!] For I am a King. [Certainly, I am

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 8

By |2020-01-08T10:01:50+00:00January 8th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korinthiërs 14-15 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 8- • Openbaring 3:20-22 • Johannes 3:8 • Efeziërs 1:9-10 Het doel van God is om alle mensen tot de kennis van Christus te brengen. Het Woord van God zegt: "Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort

Food for Thought 2020 Day 8

By |2020-01-08T09:38:51+00:00January 8th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 14-15 -Food for thought 2020 day 8- • Revelation 3:20-22 • ‭‭John‬ ‭3:8‬ ‭ • Ephesians‬ ‭1:9-10‬ God’s purpose is to bring all men to the knowledge of Christ. The Word of God says: “Look at me. I stand at the door. I knock. If you