Facebook

Food for Thought Day 324

By |2019-12-02T03:35:58+00:00December 2nd, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study plan 2019 Today we read: Psalm 134-137 -Food for thought day 324- •‭‭ John‬ ‭6:37‬ •‭‭ 2 Corinthians‬ ‭3:18 • 1 John 1:3 God’s love has the power and ability to give birth to change in people’s life. When we all came to the faith of our Lord Jesus Christ, we came just

Food for Thought Day 323

By |2019-12-01T12:02:39+00:00December 1st, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Psalm 131-133 -Food for thought day 323- • Luke 23:34 •‭‭ Romans‬ ‭12:21‬ •‭‭ John‬ ‭14:9 When Jesus Christ was attacked by His persecutors, the enemy was targeting His heart to make Him bitter. Jesus refused to allow His emotions to determine His actions or influence His speech.

Voedsel tot Overdenking Dag 323

By |2019-12-01T12:04:39+00:00December 1st, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 131-133 -Voedsel tot overdenking dag 323- • Lucas 23:34 • Romeinen 12:21 • Johannes 14:9 Toen Jezus Christus werd aangevallen door Zijn vervolgers, was de vijand uit op Zijn hart om Hem bitter te maken. Jezus weigerde Zijn emoties toe te staan ​​Zijn acties te bepalen of Zijn spreken

Voedsel tot Overdenking Dag 322

By |2019-11-30T14:15:42+00:00November 30th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 128-130 - Voedsel tot overdenking dag 322- • Romeinen 2:4 • 1 Korinthiërs 1: 21-25, 27 Liefde is Gods manier mensen het beste van zichzelf in God te laten zien. Soms kan liefde dwaas lijken, maar het is door de dwaasheid van Gods liefde voor de mensheid dat mensen

Food for Thought Day 322

By |2019-11-30T14:10:03+00:00November 30th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Psalm 128-130 -Food for thought day 322- • Romans 2:4 •‭‭ 1 Corinthians‬ ‭1:21-25, 27 Love is God’s way of letting people see the best of themselves in God. Sometimes love can look foolish, but it is through the foolishness of God’s love for humanity, that causes people

Voedsel tot Overdenking Dag 321

By |2019-11-29T07:05:03+00:00November 29th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 126-127 -Voedsel tot overdenking dag 321- • Romeinen 1:25-31 • Johannes 14:9 Wanneer u weigert Gods manier van leven te erkennen, zal Hij u aan uw ego overgeven en zal uw leven vol zijn van alle soorten slechtheid, zonde, hebzucht, haat, afgunst, moord, vechten, liegen, bitterheid en roddel. De

Food for Thought Day 321

By |2019-11-29T07:06:30+00:00November 29th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Psalm 126-127 -Food for thought day 321- • Romans 1:25-31 •‭‭ John‬ ‭14:9‬ Whenever you refuse to acknowledge God’s ways of living, He will give you up to your ego and your life will be full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, fighting, lying,

Voedsel tot Overdenking Dag 320

By |2019-11-28T07:54:40+00:00November 28th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 124-125 -Voedsel tot overdenking dag 320- • 1 Korinthiërs 8:13 • Romeinen 14: 20-21, 23 Gods liefde zal er altijd voor zorgen dat u bij de zwakkeren blijft staan ​​zonder dat ze zich waardeloos voelen over zichzelf, of dingen doen die tegen hun geweten werken. “Ik heb zelf besloten

Food for Thought Day 320

By |2019-11-28T07:40:43+00:00November 28th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Psalm 124-125 -Food for thought day 320- • 1 Corinthians 8:13 • Romans‬ ‭14:20-21, 23‬ God’s love will always cause you to stand with the weak without making them feel worthless about themselves, or do things that will work against their conscience. “Therefore, if [my eating a] food

Voedsel tot Overdenking Dag 319

By |2019-11-27T10:46:56+00:00November 27th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 123-124 -Voedsel tot overdenking dag 319- • Filippenzen 2: 5-8 Er is geen manier om Gods liefde tot uitdrukking te brengen door u zolang u mensen met uzelf blijft vergelijken. Zelfrechtvaardiging zal u alleen maar ertoe brengen anderen te veroordelen in plaats van hen lief te hebben om wie