Facebook

Food for Thought Day 227

By |2019-08-15T02:20:29+00:00August 15th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: 2 Chronicles 4 1 Corinthians 12-13 Proverbs 31 -Food for thought day 227- • 1 Corinthians 10:27-29,32-33 •‭‭ Hebrews‬ ‭10:24-25‬ Love does not shipwreck the faith of others but stirs people up to continue in the faith of our Lord Jesus Christ. “And let us consider and give

Voedsel tot Overdenking Dag 227

By |2019-08-15T02:25:51+00:00August 15th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 2 Kronieken 4 1 Korinthiërs 12-13 Spreuken 31 -Food for thought day 227- • 1 Korinthiërs 10:27-29,32-33 • Hebreeën 10:24-25 Liefde verwoest het geloof van anderen niet, maar spoort mensen aan het geloof voort te zetten in onze Heer Jezus Christus. “Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God

Voedsel tot Overdenking Dag 226

By |2019-08-14T07:45:52+00:00August 14th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 2 Kronieken 3 1 Korinthiërs 11 Spreuken 30 -Voedsel tot overdenking dag 226- • Lukas 18: 10-14 • Efeziërs 2: 8-9 Een zelf gerechtvaardigd persoon heeft altijd gelijk in zijn eigen ogen. Hij begrijpt niet dat hij alleen rechtvaardig is door God's gerechtigheid en niet door zijn goede daden die

Food for Thought Day 226

By |2019-08-14T07:28:36+00:00August 14th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: 2 Chronicles 3 1 Corinthians 11 Proverbs 30 -Food for thought day 226- • Luke 18:10-14 • Ephesians 2:8-9 A self-righteous person is always right in his own sight. He doesn’t understand he is only righteous with God’s righteousness and not by his good deeds that will make

Food for Thought Day 225

By |2019-08-13T02:24:13+00:00August 13th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: 2 Chronicles 2 1 Corinthians 11 Proverbs 29 -Food for thought day 225- • 1 John 4:19 •‭‭ Romans‬ ‭5:8 • 2 Corinthians 1:3-4 The reason we love God is that He first loved us; so that we can go on and demonstrate the love we receive from

Voedsel tot Overdenking Dag 225

By |2019-08-13T02:21:53+00:00August 13th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 2 Kronieken 2 1 Korinthiërs 11 Spreuken 29 -Voedsel tot overdenking dag 225- • 1 Johannes 4:19 • Romeinen 5: 8 • 2 Korinthiërs 1: 3-4 De reden dat we God liefhebben is dat Hij ons eerst heeft liefhad; zodat we verder kunnen gaan en de liefde die we van

Voedsel tot Overdenking Dag 224

By |2019-08-12T06:06:44+00:00August 12th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 2 Kronieken 1 1 Korinthiërs 10 -Voedsel tot overdenking dag 224- • Handelingen 20:35 Meestal zeggen mensen "liefde is een tweerichtingsverkeer." Met andere woorden, verwacht liefde te ontvangen van de mensen aan wie u liefde geeft. Het is altijd goed om liefde terug te verwachten van de mensen van wie

Food for Thought Day 224

By |2019-08-12T05:56:13+00:00August 12th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: 2 Chronicles 1 1 Corinthians 10 -Food for thought day 224- • Acts 20:35 Most of the time people say: “love is a two-way street.” In other words, expect to receive love from the people you give love to. It’s always good to expect love from the people

Voedsel tot Overdenking Dag 223

By |2019-08-11T03:06:21+00:00August 11th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: 2 Kronieken 2 1 Korinthiërs 9 Spreuken 28 -Voedsel tot overdenking dag 223- • Handelingen 4:32-37 • Galaten 6:2 Liefde is delen met elkaar en elkaar verdragen. Verdraag en deel niet alleen met mensen als u zich comfortabel voelt, maar ook in uitdagende tijden. Dat is de reden waarom het

Food for Thought Day 223

By |2019-08-11T03:11:04+00:00August 10th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019: Today we read: 2 Chronicles 2 1 Corinthians 9 Proverbs 28 -Food for thought day 223- • Acts 4:32-37 • Galatians 6:2 Love is sharing and bearing with one another. You don’t share and bear with people only when you’re comfortable, but also in challenging times. That’s why the Word of