Facebook

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 59

By |2020-02-28T08:53:52+00:00February 28th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Voor vandaag lezen we: Openbaring 9-11 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 59- Tekst voor meditatie: • Johannes 16:13 De Geest van God leidt u door uw wedergeboren geest. Daarom moet u er een gewoonte van maken om te luisteren naar wat De Heilige Geest getuigt met uw geest of dat u leert aandacht

Food for Thought 2020 Day 59

By |2020-02-28T07:27:27+00:00February 28th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 9-11 -Food for thought 2020 day 59- Scripture of meditation: • John 16:13 The Spirit of God guides you through your recreated spirit. That is why you must practice listening to what The Holy Spirit is witnessing to your spirit and learn to pay attention to the

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 58

By |2020-02-27T09:28:34+00:00February 27th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Openbaring 6-9 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 58- Tekst voor meditatie: • 1 Johannes 3: 20-21 De Heer zal u ook leiden door uw innerlijke stem die het geweten wordt genoemd. Een groot voorbeeld in Gods Woord: “En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op

Food for Thought 2020 Day 58

By |2020-02-27T09:25:03+00:00February 27th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 6-9 -Food for thought 2020 day 58- Scripture of meditation: • 1 John 3:20-21 The Lord will also guide you through your inward voice called the conscience. A grand example in God’s Word: “And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 57

By |2020-02-26T08:24:54+00:00February 26th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Openbaring 3-5 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 57- Tekst voor meditatie: • Handelingen 2:37 De innerlijke stem, genaamd het geweten, reageert gemakkelijk op het Woord van God en overtuigt u wanneer het Woord van God wordt gepredikt. Daarom zegt het Woord van God: “Want als ons hart ons veroordeelt, God

Food for Thought 2020 Day 57

By |2020-02-26T07:54:47+00:00February 26th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 3-5 -Food for thought 2020 day 57- Scripture of meditation: • Acts 2:37 The inward voice called the conscience easily responds to God’s Word and convicts you when God’s Word is being preached. That is why the Word of God says: “Whenever our hearts in [tormenting] self-accusation

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 56

By |2020-02-25T08:39:36+00:00February 25th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Openbaring 1-2 - Voedsel tot overdenking 2020 dag 56- Tekst voor meditatie: • Handelingen 23: 1 Het is heel belangrijk dat we leren de stem van onze geest te volgen, genaamd het geweten. Ons geweten kan worden getraind net zoals we het lichaam trainen wanneer we fitnessen. Apostel Paulus hield

Food for Thought 2020 Day 56

By |2020-02-25T08:35:40+00:00February 25th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: Revelation 1-2 -Food for thought 2020 day 56- Scripture of meditation: • Acts 23:1 It’s very expedient that we learn to follow the voice of our spirit, called the conscience. Our conscience can be trained just as we train the body when doing fitness. Apostle Paul kept a

Food for Thought 2020 Day 55

By |2020-02-24T08:41:27+00:00February 24th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 1 John 5 -Food for thought 2020 day 55- Scripture of meditation: • 1 John 3:20 The Spirit of God guides us through the inward voice called conscience. A great example is in John 8. The Word of God says : “And the scribes and Pharisees brought unto

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 55

By |2020-02-24T08:38:52+00:00February 24th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Johannes 5 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 55- Tekst voor meditatie: • 1 Johannes 3:20 De Geest van God leidt ons door de innerlijke stem die het geweten wordt genoemd. Een goed voorbeeld is in Johannes 8. Het Woord van God zegt: “En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten