Facebook

Voedsel tot Overdenking Dag 263

By |2019-09-20T23:08:35+00:00September 20th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 45-46 Filippenzen 4 - Voedsel tot overdenking dag 263- • 1 Korinthiërs 13: 3-7 • Mattheüs 20:28 In dit leven is het soms moeilijk om uw eigen prioriteiten opzij te zetten voor iemand anders. Natuurlijk gesproken wil iedereen altijd zichzelf op de kaart zetten. Dat is waarom Jezus kwam

Food for Thought Day 263

By |2019-09-20T23:03:17+00:00September 20th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Isaiah 45-46 Philippians 4 -Food for thought day 263- • ‭‭1 Corinthians‬ ‭13:3-7‬ • Matthew 20:28 In this life, sometimes it’s difficult to set your own priorities aside for someone else's. Naturally speaking everybody always want to portray themselves. That is why Jesus came to introduce the way

Voedsel tot Overdenking Dag 262

By |2019-09-20T08:48:22+00:00September 20th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 43-44 Filippenzen 1-3 -Voedsel tot overdenking dag 262- • 1 Johannes 2: 20,27 • Efeziërs 5: 18-21 • Romeinen 5:5 De vrucht van Gods liefde die te maken heeft met karakter wordt geboren door de innerlijke werking van de Heilige Geest. Het Woord van God zegt: "Maar jullie zijn

Food for Thought Day 262

By |2019-09-20T08:38:44+00:00September 20th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019: Today we read: Isaiah 43-44 Philippians 1-3 -Food for thought day 262- • 1 John 2:20, 27 •‭‭ Romans‬ ‭5:5‬ • Ephesians 5:18-21 The fruit of God’s Love that has to do with the character, is birthed by the inward working of the Holy Spirit. The Word of God says: “But

Voedsel tot Overdenking Dag 261

By |2019-09-19T07:31:13+00:00September 19th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019: Jesaja 41-42 Efeziërs 4-6 - Voedsel tot overdenking dag 261- • Galaten 5: 19-21 • Kolossenzen 3: 5 • Romeinen 8:1 Het vlees is een sterke belemmering voor diegenen die in Gods liefde wandelen. Het Woord van God zegt: "Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid,

Food for Thought Day 261

By |2019-09-19T07:27:02+00:00September 19th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Isaiah 41-42 Ephesians 4-6 -Food for thought day 261- •‭‭ Galatians‬ ‭5:19-21 • Colossians 3:5 •‭‭ Romans‬ ‭8:1 The flesh is a strong hindrance for those walking in God’s Love. The Word of God says: “Now the doings (practices) of the flesh are clear (obvious): they are immorality,

Voedsel tot Overdenking Dag 260

By |2019-09-18T06:07:03+00:00September 18th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 39-40 Efeziërs 1-3 -Voedsel tot overdenking dag 260- • Johannes 3:16 • Johannes 15:13 • 2 Korinthiërs 8: 5 Het bewijs van het liefhebben van mensen is dat we onszelf aan hen geven zonder reserves. God gaf Zichzelf aan ons in de persoon van Jezus Christus. “Want God houdt

Food for Thought Day 260

By |2019-09-18T05:55:44+00:00September 18th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Isaiah 39-40 Ephesians 1-3 -Food for thought day 260- •‭‭ John‬ ‭3:16‬ •‭‭ John‬ ‭15:13‬ • 2 Corinthians 8:5 The evidence of loving people is giving ourselves unreservedly to them. God gave Himself to us in the person of Jesus Christ. “For God so greatly loved and dearly

Voedsel tot Overdenking Dag 259

By |2019-09-17T02:33:25+00:00September 17th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 35-38 Galaten 4-6 - Voedsel tot overdenking dag 259- • Mattheüs 16: 25-26 • Johannes 3:16 De reden waarom Satan uit Gods aanwezigheid werd geworpen, was omdat hij zijn eigen beste zocht en niet het beste van Gods koninkrijk. Elke keer dat uw wil opstaat tegen de Wil van

Food for Thought Day 259

By |2019-09-17T02:30:42+00:00September 17th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Isaiah 35-38 Galatians 4-6 -Food for thought day 259- • Matthew 16:25-26 • ‭‭John‬ ‭3:16 The reason why Satan was cast out of God’s presence was because he was seeking his own and not the best of God’s Kingdom. Anytime your will rises up against the Will of