Facebook

Voedsel tot Overdenking Dag 333

By |2019-12-11T04:17:37+00:00December 11th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Spreuken 24-25 -Voedsel tot overdenking dag 333- • Mattheüs 5: 7 • Lucas 18:10-14 Onvergevingsgezindheid op uw hart houden betekent dat u mensen beoordeelt op basis van uw eigen standaarden en niet op basis van het vrije geschenk van het leven (Jezus Christus) die we allemaal hebben ontvangen door het

Food for Thought Day 333

By |2019-12-11T03:21:48+00:00December 11th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Proverbs 24-25 -Food for thought day 333- • Matthew 5:7 • Luke 18:10-14 Harboring unforgiveness means that you are judging people by your own standards and not by the free gift of life (Jesus Christ) which we all received by faith of God. It’s for this same reason

Voedsel tot Overdenking Dag 332

By |2019-12-10T08:50:27+00:00December 10th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Spreuken 20-23 -Voedsel tot overdenking dag 332- • 2 Korinthiërs 5:21 • Hebreeën 9:26-28 Meestal vinden mensen het moeilijk om te vergeven vanwege het kwaad dat hen is aangedaan. De waarheid is dat er kwaad is, daarom is er vergeving. Er is geen kwaad gedaan aan de mens wat Jezus

Food for Thought Day 332

By |2019-12-10T08:44:43+00:00December 10th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Proverbs 20-23 -Food for thought day 332- • 2 Corinthians 5:21 • Hebrew 9:26-28 Most of the time people find it difficult to forgive, because of the evil that is done to them. The truth is there is evil, that is why there is forgiveness. There is no

Voedsel tot Overdenking Dag 331

By |2019-12-09T08:10:31+00:00December 9th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Spreuken 15-20 -Voedsel tot overdenking dag 331- • 1 Petrus 5:8-9 • Lucas 17:1 • 2 Korinthiërs 10:3-6 De reden waarom veel mensen het moeilijk vinden om lief te hebben, is omdat ze niet weten hoe ze de vijand kunnen lokaliseren. Ze weten niet dat satan tegen de liefde is

Food for Thought Day 331

By |2019-12-09T08:05:37+00:00December 9th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Proverbs 15-20 -Food for thought day 331- • 1 Peter 5:8-9 •‭‭ Luke‬ ‭17:1 • 2 Corinthians 10:3-6 The reason why many people find it difficult to love is because they don’t know how to locate the enemy against love and how he operates. The Word of God

Voedsel tot Overdenking Dag 330

By |2019-12-08T06:37:05+00:00December 8th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Spreuken 10-15 -Voedsel tot overdenking dag 330- • Romeinen 3: 3-4 • 1 Petrus 1:23 • 1 Johannes 2: 15-17 Gods wegen zijn altijd waarachtig, omdat Hij toegewijd en trouw blijft aan Zijn verbond (Zijn Woord). "Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de

Food for Thought Day 330

By |2019-12-08T06:35:27+00:00December 8th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Proverbs 10-15 -Food for thought day 330- • Romans 3:3-4 •‭‭ 1 Peter‬ ‭1:23‬ •‭‭ 1 John‬ ‭2:15-17 God's ways are always true because He stays committed and faithful to His covenant (His Word). “What then? If some did not believe or were unfaithful [to God], their lack

Voedsel tot Overdenking Dag 329

By |2019-12-07T10:50:57+00:00December 7th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Spreuken 5-10 -Food tot overdenking dag 329- • Romeinen 12: 2 • Jakobus 1:21 • 1 Timotheüs 4: 13,15-16 Wanneer uw geest geconditioneerd is in wie u bent in Christus, zal wandelen in Gods liefde geen strijd meer zijn, maar een levensstijl (Kolossenzen 3: 1-3). De koning is alleen in

Food for Thought Day 329

By |2019-12-07T10:48:26+00:00December 7th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Proverbs 5-10 -Food for thought day 329- • Romans 12:2 •‭‭ James‬ ‭1:21‬ ‭ • 1 Timothy 4:13,15-16 Whenever your mind is conditioned in who you are in Christ, walking in God’s love will no more be a struggle but a lifestyle (Colossians 3:1-3). The king is only