Pastor Jean Pierre Enoh

About Reverend Jean-Pierre

This author has not yet filled in any details.
So far Reverend Jean-Pierre has created 1924 blog entries.

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 11

By |2020-01-11T10:30:07+00:00January 11th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 9-12 -Voedsel tot overdenking 2020 Dag 11- • 1 Korinthiërs 2: 14-15 • 1 Korinthiërs 2:12 • Handelingen 8:29 Er is een duidelijk verband tussen een kind van God zijn (wedergeboren) en geleid worden door de Heilige Geest. De natuurlijke mens die niet wedergeboren is, volgt de leiding

Food for Thought 2020 Day 11

By |2020-01-11T10:27:37+00:00January 11th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 9-12 -Food for thought 2020 day 11- • 1 Corinthians 2:14-15 •‭‭ 1 Corinthians‬ ‭2:12 •‭‭ Acts‬ ‭8:29‬ ‭ There is a definite relationship between being a child of God (born again) and being led by the Holy Spirit. The natural man who is not born

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 10

By |2020-01-09T22:37:46+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korinthiërs 4-8 -Food for thought 2020 dag 10- • Lucas 11:13 • Johannes 14:17 • Johannes 16: 13-14 • Romeinen 8:14 Wanneer u wedergeboren bent, woont de Geest van God in u omdat Hij geboorte heeft gegeven aan u. Echter nu dat u Gods kind bent, is er nog

Food for Thought 2020 Day 10

By |2020-01-09T22:35:16+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 4-8 -Food for thought 2020 day 10- • Luke 11:13 •‭‭ John‬ ‭14:17‬ ‭ •‭‭ John‬ ‭16:13-14‬ •‭‭ Romans‬ ‭8:14 When you are born again the Spirit of God indwells in you because He gave birth to you. However now that you are God’s child, there is

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 9

By |2020-01-09T09:06:08+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korinthiërs 16 2 Korinthiërs 1-3 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 9- • Johannes 18:37 • Johannes 3:3-7 • Johannes 3:8 Het Woord van God zegt: “Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren

Food for Thought 2020 Day 9

By |2020-01-09T09:02:50+00:00January 9th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020: 1 Corinthians 16 2 Corinthians 1-3 -Food for thought 2020 day 9- • John 18:37 • John‬ ‭3:3-7 • John 3:8 The Word of God says: “Pilate said to Him, Then You are a King? Jesus answered, You say it! [You speak correctly!] For I am a King. [Certainly, I am

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 8

By |2020-01-08T10:01:50+00:00January 8th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korinthiërs 14-15 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 8- • Openbaring 3:20-22 • Johannes 3:8 • Efeziërs 1:9-10 Het doel van God is om alle mensen tot de kennis van Christus te brengen. Het Woord van God zegt: "Luister, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand Mij hoort

Food for Thought 2020 Day 8

By |2020-01-08T09:38:51+00:00January 8th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 14-15 -Food for thought 2020 day 8- • Revelation 3:20-22 • ‭‭John‬ ‭3:8‬ ‭ • Ephesians‬ ‭1:9-10‬ God’s purpose is to bring all men to the knowledge of Christ. The Word of God says: “Look at me. I stand at the door. I knock. If you

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 7

By |2020-01-07T00:19:12+00:00January 7th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korinthiërs 11-13 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 7- • Romeinen 8:1-2 • 2 Petrus 3:9 • 1 Petrus 4:2 Het vlees bemoeilijkt het om geestelijke zaken te kennen en geleid te worden door De Geest. “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

Food for Thought 2020 Day 7

By |2020-01-07T00:20:14+00:00January 7th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 11-13 -Food for thought 2020 Day 7- • Romans 8:1-2 • 2 Peter‬ ‭3:9 • 1 Peter‬ ‭4:2 The flesh makes it difficult to know spiritual matters and to be led by the Spirit. “There is therefore now no condemnation to them which are in Christ