Pastor Jean Pierre Enoh

About Reverend Jean-Pierre

This author has not yet filled in any details.
So far Reverend Jean-Pierre has created 1860 blog entries.

Voedsel tot Overdenking Dag 328

By |2019-12-06T08:23:52+00:00December 6th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Spreuken 1-5 -Voedsel tot overdenking dag 328- • 1 Johannes 4: 8 • 1 Korinthiërs 3: 1-3 • Kolossenzen 3: 1-3 Verlaag nooit uw standaarden vanwege mensen. De vraag is... “Hoe verlaagt u uw standaarden in God?” Het antwoord: Wanneer u ervoor kiest om het tegenovergestelde van uw natuur te

Food for Thought Day 328

By |2019-12-06T08:25:14+00:00December 6th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Proverbs 1-5 -Food for thought day 328- •‭‭ 1 John‬ ‭4:8 • 1 Corinthians 3:1-3 • Colossians 3:1-3 Never lower your standards because of people. The question is... “How do you lower your standards in God?” Answer: When you choose to act opposite to your nature! Do you

Voedsel tot Overdenking Dag 327

By |2019-12-05T08:11:13+00:00December 5th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 147-150 -Voedsel tot overdenking dag 327- • Jesaja 55:8-9 • Romeinen 13:9-10 Wandelen in Gods liefde is de hoogste en duurste manier van leven. God gebood ons om lief te hebben, wetende dat liefhebben niet vanzelfsprekend is voor de mens om te doen zonder Zijn hulp. God is liefde,

Food for Thought Day 327

By |2019-12-05T08:08:08+00:00December 5th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Psalm 147-150 -Food for thought day 327- • Isaiah 55:8-9 •‭‭ Romans‬ ‭13:9-10‬ ‭ Walking in God’s love is the highest and most expensive way of living. God commanded us to love, knowing that loving is not a natural thing for man to do without His help. God

Voedsel tot Overdenking Dag 326

By |2019-12-04T06:38:04+00:00December 4th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 143-147 - Voedsel tot overdenking dag 326- • 1 Petrus 1:13 Gewoonten worden gevormd als gevolg van uw verstand dat geprogrammeerd is om voortdurend te denken en te handelen in een bepaalde richting. We moeten elke dag ons verstand erop zetten om net als Christus lief te hebben (Filippenzen

Food for Thought Day 326

By |2019-12-04T03:26:49+00:00December 4th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study plan 2019 Today we read: Psalms 143-147 -Food for thought day 326- • 1 Peter 1:13 Habits are formed as a result of your mind that is set to continually think and act in a particular direction. We must make up our minds every day to love the same as Christ (Philippians 2:5-9).

Voedsel tot Overdenking Dag 325

By |2019-12-03T07:15:29+00:00December 3rd, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 138-142 -Voedsel tot Overdenking dag 325- • Efeziërs 4:1-2 Vecht om in de liefde te wandelen. Het is niet alsof u mensen geen liefde wilt geven, maar u dient de vrucht van de Geest u voortdurend laten domineren (Galaten 5:22). Dat is de reden waarom het Woord van God

Food for Thought Day 325

By |2019-12-03T07:11:27+00:00December 3rd, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Psalm 138-142 -Food for thought day 325- • Ephesians 4:1-2 Fight to walk in Love. It’s not like you don’t want to give people love, but you must continuously allow the fruit of the Spirit to dominate you (Galatians 5:22). That is why the Word of God says:

Voedsel tot Overdenking Dag 324

By |2019-12-02T03:34:33+00:00December 2nd, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 134-137 -Voedsel tot overdenking dag 324- • Johannes 6:37 • 2 Korinthiërs 3:18 • 1 Johannes 1:3 Gods liefde heeft de kracht en het vermogen om verandering te brengen in het leven van mensen. Toen we allemaal tot het geloof van onze Heer Jezus Christus kwamen, kwamen we precies

Food for Thought Day 324

By |2019-12-02T03:35:58+00:00December 2nd, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study plan 2019 Today we read: Psalm 134-137 -Food for thought day 324- •‭‭ John‬ ‭6:37‬ •‭‭ 2 Corinthians‬ ‭3:18 • 1 John 1:3 God’s love has the power and ability to give birth to change in people’s life. When we all came to the faith of our Lord Jesus Christ, we came just