Pastor Jean Pierre Enoh

About Reverend Jean-Pierre

This author has not yet filled in any details.
So far Reverend Jean-Pierre has created 1786 blog entries.

Voedsel tot Overdenking Dag 291

By |2019-10-21T09:16:54+00:00October 21st, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jeremia 37-38 Openbaringen 1 -Voedsel tot overdenking dag Vandaag 291- • Galaten 3:13-14 De kracht van Gods liefde trok ons uit vloeken naar zegeningen. “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan

Food for Thought Day 291

By |2019-10-21T09:16:14+00:00October 21st, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study plan 2019 Today we read: Jeremiah 37-38 Revelation 1 -Food for thought day 291- • Galatians 3:13-14 The power of God’s love brought us out of curses to blessings. “Christ purchased our freedom [redeeming us] from the curse (doom) of the Law [and its condemnation] by [Himself] becoming a curse for us, for

Food for Thought Day 290

By |2019-10-20T07:34:03+00:00October 20th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study plan 2019 Today we read: Jeremiah 33-36 Jude 1 -Food for thought day 290- • Exodus 23:22-26 • Romans 13:10 Walking in God’s law of love drives away barrenness and illnesses out of our life. “But if you will indeed listen to and obey His voice and all that I speak, then I

Voedsel tot Overdenking Dag 290

By |2019-10-20T07:35:54+00:00October 20th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jeremia 33-36 Judas 1 -Voedsel tot overdenking dag 290- • Exodus 23: 22-26 • Romeinen 13:10 Wandelen in Gods wet van liefde verdrijft onvruchtbaarheid en ziekten uit ons leven. "Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik de vijand van uw

Voedsel tot Overdenking Dag 289

By |2019-10-17T03:43:12+00:00October 17th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan Vandaag lezen we: Jeremia 29-30 1 Johannes 4-5 - Voedsel tot overdenking dag 289- • 1 Petrus 4: 8 • Johannes 13: 34-35 Het Woord van God zegt: “Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken." [spr 10:12] 1 Petrus 4:8 HSV We zijn niet

Food for Thought Day 289

By |2019-10-17T03:41:34+00:00October 17th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study Plan Today we read: Jeremiah 29-30 1 John 4-5 -Food for thought day 289- • 1 Peter 4:8 • John 13:34-35 The Word of God says: “Above all things have intense and unfailing love for one another, for love covers a multitude of sins [forgives and disregards the offenses of others]. [Prov. 10:12.]”

Voedsel tot Overdenking Dag 288

By |2019-10-16T06:10:47+00:00October 16th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jeremia 27-28 I Johannes 1-3 -Voedsel tot overdenking dag 288- • Romeinen 12:18 • Efeziërs 2:14 • Mattheüs 5: 9 Liefde zoekt naar vrede. Het is belangrijk om altijd uw best te doen om vreedzaam met alle mensen te leven. "Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in

Food for Thought Day 288

By |2019-10-16T05:52:15+00:00October 16th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study plan 2019 Today we read: Jeremiah 27-28 I John 1-3 -Food for thought day 288- • Romans 12:18 • Ephesians 2:14 • Matthew 5:9 Love seeks for peace. It’s important to always do your best to live peaceably with all men. “If possible, as far as it depends on you, live at peace

Food for Thought Day 287

By |2019-10-15T02:28:29+00:00October 15th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bible Study plan 2019 Today we read: Jeremiah 25-26 1 Peter 4-5 -Food for thought day 287- • John 3:16-17 • Ephesians 2:5-6 • Colossians 1:12-13 • John 5:24 God’s love will exalt you! Jesus Christ came to earth to change man’s position with God. He came to bring us to His realm by giving

Voedsel tot Overdenking Dag 287

By |2019-10-15T02:29:32+00:00October 15th, 2019|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jeremia 25-26 1 Petrus 4-5 -Voedsel tot overdenking dag 287- • Johannes 3: 16-17 • Efeziërs 2: 5-6 • Colossenzen 1: 12-13 • Johannes 5:24 Gods liefde zal u verhogen! Jezus Christus kwam naar de aarde om de positie van de mens bij God te veranderen. Hij kwam om ons